Ana Sayfa Blog

İhracat Bedellerinin Yüzde 25’inin TCMB’ye Satılması

0
hedefimiz ihracat samet şahin

İhracat Bedellerinin Yüzde 25’inin TCMB’ye Satılması Uygulaması Hakkında Soru ve Cevaplar

1. Banka hesabına gelen/yatırılan ihracat bedelinden yüzde 25’i ne zaman TCMB’ye satılacaktır? İBKB düzenlense dahi döviz satışı, tebliğde belirtilen süreler dahilinde ertelenebilir mi?

TCMB’ye satış tarihi, İBKB’nin düzenlendiği tarihtir. İBKB’de belirtilen ihracat bedelinin yüzde 25’i, İBKB’nin(İhracat bedeli kabul belgesi) düzenlendiği tarihte TCMB’ye satılır.


2. İhracat bedelinden TCMB’ye satılacak oran yüzde 25 midir, daha yüksek oran olabilir mi? Eğer daha yüksek oranda satış mümkünse bu ihracatçının talebiyle mi olacaktır?

İBKB veya DAB’da belirtilen tutarın tam yüzde 25’i TCMB’ye satılır.


3. İthalattan kaynaklanan döviz borcu olan ihracatçıların ithalat yükümlülükleri, tebliğ ve genelgede belirtilen usul ve esaslar dahilinde indirildikten sonra kalan kısım için mi İBKB düzenlenecek ve yüzde 25’lik TCMB satışı bu kısım üzerinden mi hesaplanacaktır?

Tebliğ ve genelgede belirtilen usul ve esaslar dahilinde indirimler uygulandıktan sonra kalan meblağın ihracat bedeli olarak banka hesabına aktarılması esastır. İBKB, indirimler
uygulandıktan sonra ortaya çıkan bedel üzerinden düzenlenir. TCMB’ye yapılacak satış da bu bedel üzerinden hesaplanır.


4. Muafiyet kapsamındaki ülkelerde yapılan ihracatın bedeli yüzde 25 TCMB satışı uygulamasına tabi olacak mıdır?

Tebliğ ve genelge uyarınca ihracat bedellerinin banka hesaplarına alınması zorulu olmayan ülkelere yapılan ihracatın bedelleri için İBKB düzenlenmesi ve dolayısıyla TCMB’ye satış yapılması zorunlu değildir.


5. Hizmet ihracatı, mikro ihracat ve transit ticaret bedelleri yüzde 25 TCMB satışı uygulamasına tabi olacak mıdır?

Hizmet ihracatı, mikro ihracat ve transit ticarete ilişkin bedeller, ilgili tebliğ ve genelge kapsamı dışında bulunmaktadır. Dolayısı ile bu bedeller için İBKB düzenlenmesi ve TCMB’ye satış söz konusu değildir.


6. Serbest bölgelerde yapılan ihracata ilişkin bedeller yüzde 25 TCMB satışı
uygulamasına tabi olacak mıdır?


Serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemleri muafiyet kapsamındadır. Ayrıca, serbest bölgelerde yerleşik firmalar kambiyo mevzuatı kapsamında yurtdışında yerleşik sayıldığından bu firmalara gelen bedeller için İBKB düzenlenmesine ve Merkez Bankasına satış yapılmasına gerek bulunmamaktadır.


7. Eximbank ya da diğer bankalardan kullanılan döviz kredilerinin geri ödemeleri, tebliğ kapsamında banka hesabına yatırılması gereken tutarlardan indirilebilir mi?

Eximbank ya da diğer bankalardan kullanılan döviz kredilerinin geri ödemeleri, tebliğ ve
genelge hükümleri kapsamında indirime konu edilemez.


8. Terkin sınırları içerisinde kalan ihracat bedelleri TCMB’ye satış uygulaması dahilinde midir?

Genelgede belirtilen terkin sınırları dahilindeki ihracat bedelleri için İBKB düzenlenmesi ve TCMB’ye satış yapılması zorunlu değildir.


9. Muafiyet kapsamındaki ihracat bedelleri banka hesabına yatırılır ve DAB
düzenlenirse, bu bedellerden yüzde 25 TCMB’ye satılacak mıdır?

Muafiyet kapsamındaki ihracat bedeller için ihracat bedeli olduğunun tevsik edilmesi amacıyla İBKB veya DAB düzenletilmesi halinde bu bedellerin de %25’inin TCMB’ye satılması gereklidir. Diğer taraftan, bu bedellerin sadece Türk lirasına çevrilmesi için bir DAB düzenlenmesi halinde TCMB’ye satış yapılmaz.


10. Yüzde 25 TCBM’ye satış hangi döviz cinsleri için geçerli olacaktır?

Yalnızca ABD Doları, EURO ve İngiliz Sterlini cinsinden ihracat bedellerinin yüzde 25’nin
TCMB’ye satışı söz konusudur. Diğer döviz cinslerindeki ihracat bedelleri için TCMB’ye satış söz konusu olmayacaktır.


11. TCMB’ye satışa esas yüzde 25’in hesaplanmasında hangi tutar dikkate alınır?

%25’lik döviz satış tutarı İBKB’ye bağlanacak tutar üzerinden hesaplanacaktır. Örneğin, 100 bin USD ihracat bedelinin 80 bin USD’lik kısmı için İBKB düzenlenir. TCMB’ye satılacak tutar 80 bin USD’nin yüzde 25’ine tekabül eden 20 bin USD’dir.


12. İhracat bedelinin tamamı veya bir kısmına İBKB düzenlenmesi için talimat verilene kadar hesapta tutulması zorunlu mudur?

Hayır. Bedel ihracatçının kullanımına bırakılarak İBKB daha sonra düzenlenebilir. İBKB
düzenlenmesi için talimat verildiği gün İBKB tutarının %25’i için ilgili döviz hesabına bakiyenin TCMB döviz satışı için müsait olması gerekmektedir.


13. TL’ye çevrilen tutar sonradan dövize dönüştürülebilir mi?

Bedelin TL’ye çevrildikten sonra ihracatçı tarafından tasarrufu ihracatçıya bağlıdır.


14. Peşin ihracat bedelleri için de döviz satış işlemi yapılacak mıdır?

Tebliğ kapsamında İBKB düzenlenen tüm ihracat bedelleri TCMB’ye satışa konu olacaktır. Peşin bedellerde ihracatın yapılmaması olasılığı olduğundan, gelen peşin bedelin sonradan prefinansman kredisine dönüşme olasılığı bulunduğundan ve peşin ihracatta İBKB düzenletmek için 24 aylık süre bulunduğundan firmanın fiili ihracattan sonra bedelin İBKB’ye bağlanmasını talep etmesi mümkündür.


15. Gümrük beyannamesinde beyan edilen döviz cinsi ile hesaba gelen döviz cinsi farklı ise hangi döviz cinsi dikkate alınacaktır?

İhracatçının hesabına gelen dövizin cinsi dikkate alınacaktır.

Kaynak: http://oaib.oaibduyuru.org/assets/cf12/pnbu4zyx637777787793025449.pdf

Hangi Malzemelerle Heykel Yapılabilir?

0
emre-yusuf-divine-selfie-mermer-heykel

Hangi malzemelerle heykel yapılabilir?

Mümkün olduğunca ilgi alanımızla ilgili makaleleri takip etmenin faydalı olduğunun farkında olanlardanım. Birçok yeni bilgiye ve güncel bilgiye bu şekilde ulaştığımı biliyorum. Tabi ki bu herkesin bildiği ama unuttuğu bilgilerden. Unutulan ya da tozlanan bir bilgiyi de hatırlatmak bir tüyodur. Bir tüyo bir çok fayda sağlayabilir…

Derleme tadında hazırlanmış olan bir makalede heykel üretiminde kullanılan malzemelerden bahsedilmiş. Pr.Dr. Mutluhan Taş (Selçuk Üniversitesi) ve Dr. Abdullah Gümüş (Iğdır Üniversitesi) bu derlemeyi kaleme almışlar. Tabi ki biz yazımızda ilaveler yapacağız. Günümüz Heykel Uygulamalarında Malzeme Çeşitliliği başlığı ile kaleme alınmış olan makale de ki birbirinden farklı malzemede üretilen heykeller şu şekilde sıralanmış;

 1. Taş Heykel
 2. Bronz Heykel
 3. Kil Heykel
 4. Ahşap Heykel
 5. Metal Heykel
 6. Silikon Heykel
 7. Plastik Heykel
 8. Mermer Heykel
 9. Beton Heykel
 10. Alçı Heykel
 11. Hayvansal Kaynaklı Heykel (Balina kemiği, fil dişi vb.)
 12. Kayaçlanmış Malzemeden Yapılan Heykel (Tuz Taşı)

 

Tüm bunlara ilaveten benim aklıma gelenler de şu şekildedir. Katkı olması adına yazıyorum sadece;

 1. Kompozit Heykel (Fiberglass, karbon fiber): Elle yatırma yöntemi ile yapılır. Bir dönem karabük üniversitesi Pr.Dr. Kerim Çetinkaya’nın öğrencileri bu yöntemle bir çok heykel üretmişlerdir.
 2. Bal mumu Heykel

Cumartesi Pazar Sgk Girişi Yapılabilir mi?

0
sgk-2013-11-bergibo-insan-kaynaklari

Cumartesi Pazar Sgk Girişi Yapılabilir mi?

Resmi Tatillerde SGK Girişi Yapılabilir mi?

Bergibo® ekibi olarak bir çok firmaya ihracat ve insan kaynakları alanında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu yazımda sıklıkla denk geldiğim bir bilinmemezliği açıklayacağım. Bana gelen en sık sorulardan bir kaçını yazıyorum;

Soru 1: Hafta sonu yetiştirmemiz gereken işimiz var. Cumartesi günü personel iş başı yapacak. Fakat personelin işe kabulü cuma günü geç saatlerde gerçekleşti ve işe giriş yapılamadı. İnsan kaynakları sorumlularımız hafta sonu haftalık izin kullanıyorlar. Ne yapmamız gerekir?

Cevap 1: Pazartesi günü işe giriş yapabilirsiniz.

 

Soru 2: Hafta sonu yetiştirmemiz gereken işimiz var. Pazar günü personel iş başı yapacak. Fakat personelin işe kabulü cuma günü geç saatlerde gerçekleşti ve işe giriş yapılamadı. İnsan kaynakları sorumlularımız hafta sonu haftalık izin kullanıyorlar. Ne yapmamız gerekir?

Cevap 2: Pazartesi günü işe giriş yapabilirsiniz.

Detaylı Cevap 1 ve 2: İşe girişi hafta sonuna ya da resmi tatillere denk gelen personelin bildirgesi takip eden ilk iş gününde kuruma verilebilir. Normal şartlarda bu girişler e-bildirgeden 1 gün evvelden de yapılabilir. Fakat resmi tatil olduğu için böyle bir zorunluluk yoktur. Özetle resmi tatillere denk gelen girişler takip eden ilk iş günü kuruma bildirilebilir ya da e-bildirgeden girişi yapılabilir.

sgk-2013-11-bergibo-insan-kaynaklari

Mavi Mermer Erzurum

0
mavi-mermer-erzurum-blue-marble

Mavi Mermer Erzurum

Erzurum’da yapılan sondaj çalışmaları sonucunda milyonlarca dolar değere sahip mavi mermer rezervi tespit edildi. Karot görüntülerini aşağıda paylaştım. Oltu taşı gibi butik ve fosil taşları ile daha çok anılan Erzurum’un seri taş üretimine ciddi bir katkı sağlayacak olan ve taş konusunda uluslararası pazarda marka olmaya fırsat sağlayacak bu taş rezervi dünyada eşsiz bir ürünle ilgili olabilir. Mavi mermer her zaman ilgimi çeken bir ürün olmuştur. Eğer profosyonel ve marka olma bilincine sahip pazarlama konularında profosyonel eller tarafından işlenecek bu mermer ocağı ciddi ihracat verilerine ulaşılmasına sebep olacaktır.

Görsel kaynak: https://www.habernediyor.com/images/upload/AW480930_03.png

Warning! Bu sitedeki herhangi bir içerik tamamen Business.Blog by sametsahin.com.tr ‘ ye aittir. www.sametsahin.com.tr bağlantısını aktif link olarak kaynak göstermek şartı ile copy+paste yapabilirsiniz. Site içeriği DMCA® tarafından tescillendi ve korunmaktadır. Aktif link şeklinde kaynak göstermeden alıntı yapmak etik yayın kuralları ile bağdaşmamakla birlikte ilgililer hakkında “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında” suç duyurusunda bulunulacaktır.

Great Place to Work Gözünden Tümaş Mermer

0
dünyanın_en_iyi_firmaları_mermer

Great Place to Work Gözünden Tümaş Mermer

10 seneden beri doğal taş sektöründe global alanda pazarlama faaliyetleri yürütmekteyim. Bir senedir Bergibo İnsan Kaynakları & İhracat Danışmanlığı çatısı altında çalışmalarımız devam etmekte.

Sektörde geçirdiğim süre boyunca çok fazla takip ettiğim bu tarz etkinliklerin listelerinde bir Türk Üreticisinin olduğunu görmek umut verici ve gurur verici.

Benimde sık sık ziyaret gerçekleştirdiğim ve profesyonel kadrosunun bir kilit taşı gibi doğru noktalarda konumlandığına şahit olduğum Tümaş Mermer’i tebrik ederim.

Tümaş Mermer ham blok üretimi, doğal taş plaka üretimi, doğal taş fayans üretimi ve mozaik üretimi yapan Denizli’ de faaliyette bulunan bir mermer işletmeci kuruluştur. Türkiye’de rüştünü ispat etmiş olan firma PR değeri ile de meslektaşları arasından sıyrılmış bir konumda olup, beni tanımlamam ile teknoloji takipçisi, yenilikçi ve buluş üreten bir üretim ve işletme kadrosuna sahiptir.

Tümaş Mermer Great Place to Work tarafından Avrupanın en iyi işverenleri listelerinde yer almıştır.

Warning! Bu sitedeki herhangi bir içerik tamamen Business.Blog by sametsahin.com.tr ‘ ye aittir. www.sametsahin.com.tr bağlantısını aktif link olarak kaynak göstermek şartı ile copy+paste yapabilirsiniz. Site içeriği DMCA® tarafından tescillendi ve korunmaktadır. Aktif link şeklinde kaynak göstermeden alıntı yapmak etik yayın kuralları ile bağdaşmamakla birlikte ilgililer hakkında “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında” suç duyurusunda bulunulacaktır.

Casper Laptop ve Telefon Modelleri

0
G770.1030-8DH0T-casper-excalibur-laptop-jakarta

Casper Telefon Modelleri / Casper Cell Phone Models

CASPER VIA X20-PREMIUM BLUE

 • CPU: MediaTek Helio P70 İşlemci, 8 Çekirdek, 2.1GHz + 2.0Ghz
 • Monitor: 6.53″ FHD+ IPS LCD
 • RAM: 6GB
 • Memory: 128GB
 • Rear Camera: 48MP+ 8MP+2MP+2MP
 • Front Camera: 25MP
 • Battery: 4510mAh
 • DUAL SIM: Include
 • Operating System: Android 10

casper-via-x20-128-gb-smartphone-premium-blue-export-nigeria

CASPER VIA F20-PLATINIUM BLUE

 • CPU: MediaTek Helio P35 İşlemci, 8 Çekirdek, 2.3GHz + 1.8Ghz
 • Monitor: 6.55” HD+ IPS LCD
 • RAM: 4GB
 • Memory: 128GB
 • Rear Camera: 48MP+ 5MP+2MP+2MP
 • Front Camera: 8MP
 • Battery: 5000mAh
 • DUAL SIM: Include
 • Operating System: Android 10

casper-VIA-F20-128-gb-smartphone-premium-blue-export-nigeria

CASPER VIA F20-PLATINIUM GREEN

 • CPU: MediaTek Helio P35 İşlemci, 8 Çekirdek, 2.3GHz + 1.8Ghz
 • Monitor: 6.55” HD+ IPS LCD
 • RAM: 4GB
 • Memory: 128GB
 • Rear Camera: 48MP+ 5MP+2MP+2MP
 • Front Camera: 8MP
 • Battery: 5000mAh
 • DUAL SIM: Include
 • Operating System: Android 10

casper-VIA-F20-128-gb-smartphone-platine-green-export-nigeria

CASPER VIA F20-PLATINIUM WHITE

 • CPU: MediaTek Helio P35 İşlemci, 8 Çekirdek, 2.3GHz + 1.8Ghz
 • Monitor: 6.55” HD+ IPS LCD
 • RAM: 4GB
 • Memory: 128GB
 • Rear Camera: 48MP+ 5MP+2MP+2MP
 • Front Camera: 8MP
 • Battery: 5000mAh
 • DUAL SIM: Include
 • Operating System: Android 10

casper-VIA-F20-128-gb-smartphone-platine-white-export-nigeria

CASPER VIA G5-MOON STONE WHITE WHITE

 • CPU: MediaTek Helio A25 İşlemci, 8 Çekirdek, 1.8GHz + 1.5Ghz
 • Monitor: 6.52” HD+ IPS LCD
 • RAM: 3GB
 • Memory: 64GB
 • Rear Camera: 13MP+ 5MP + 2MP
 • Front Camera: 8MP
 • Battery: 5000mAh
 • DUAL SIM: Include
 • Operating System: Android 10

casper-G5-128-gb-smartphone-moon-stone-white-export-nigeria

CASPER VIA G5-DEEP BLUE

 • CPU: MediaTek Helio A25 İşlemci, 8 Çekirdek, 1.8GHz + 1.5Ghz
 • Monitor: 6.52” HD+ IPS LCD
 • RAM: 3GB
 • Memory: 64GB
 • Rear Camera: 13MP+ 5MP + 2MP
 • Front Camera: 8MP
 • Battery: 5000mAh
 • DUAL SIM: Include
 • Operating System: Android 10

casper-G5-128-gb-smartphone-deep-blue-export-nigeria

CASPER VIA E4-BLACK

 • CPU: MediaTek Helio A25 İşlemci, 8 Çekirdek, 1.8GHz + 1.5Ghz
 • Monitor: 6.09″ HD+ 19:9 IPS LCD
 • RAM: 3GB
 • Memory: 32GB
 • Rear Camera: 13MP+ 5MP
 • Front Camera: 8MP
 • Battery: 4000mAh
 • DUAL SIM: Include
 • Operating System: Android 10

casper-E4-128-gb-smartphone-BLACK-export-nigeria

CASPER VIA E4-BLUE

 • CPU: MediaTek Helio A25 İşlemci, 8 Çekirdek, 1.8GHz + 1.5Ghz
 • Monitor: 6.09″ HD+ 19:9 IPS LCD
 • RAM: 3GB
 • Memory: 32GB
 • Rear Camera: 13MP+ 5MP
 • Front Camera: 8MP
 • Battery: 4000mAh
 • DUAL SIM: Include
 • Operating System: Android 10

casper-E4-128-gb-smartphone-BLUE-export-nigeria

CASPER VIA E4-RED

 • CPU: MediaTek Helio A25 İşlemci, 8 Çekirdek, 1.8GHz + 1.5Ghz
 • Monitor: 6.09″ HD+ 19:9 IPS LCD
 • RAM: 3GB
 • Memory: 32GB
 • Rear Camera: 13MP+ 5MP
 • Front Camera: 8MP
 • Battery: 4000mAh
 • DUAL SIM: Include
 • Operating System: Android 10

casper-E4-128-gb-smartphone-RED-export-nigeria

CASPER VIA S48-MATTE GREY

 • CPU: MTK 8163B (1.5 GHz, Dört Çekirdekli)
 • Monitor: 8″ HD IPS
 • RAM: 3GB
 • Memory: 32GB HDD
 • Rear Camera: 5MP
 • Front Camera: 2MP
 • Operating System: Android 10
 • Wifi-Bluetooth: Included
 • 3G-4.5G: None
 • Accessories: Headphone

casper-via-s48-matte-grey-africa

CASPER VIA L30-METALLIC BLACK

 • CPU: MTK 8768 (2.3 GHz, Sekiz Çekirdekli)
 • Monitor: 10.1” FHD IPS
 • RAM: 4GB
 • Memory: 64GB HDD
 • Rear Camera: 5MP
 • Front Camera: 2MP
 • Operating System: Android 10
 • Wifi-Bluetooth: Included
 • 3G-4.5G: 4.5G
 • Accessories: Protective Case+Headphone

casper-via-L30-mettalic-black-africa

Casper Nirvana C350.5000-4D00T Intel Core Pentium N5000 4GB 240GB SSD Windows Home 14″ Laptop

 • CPU: Intel Pentium 5000 işlemci
  (1,10 GHz-2,70 GHz’e kadar, 4MB Akıllı Bellek)
 • RAM: 4GB
 • Memory: 240GB SSD
 • Graphic Card: Onboard Intel® HD Graphics
 • Monitor: 14.1″ HD
 • Light Keyboard: None
 • Operating System: W10 Home
 • Colour: Grey

Casper-Nirvana-C350.5000-4D00T-Intel-Core-Pentium-N5000 Casper-Nirvana-C350.5000-4D00T-Intel-Core-Pentium-N5000-export-africa Casper-Nirvana-C350.5000-4D00T-Intel-Core-Pentium-N5000-export-europe

Casper Nirvana C350.5005-4D00T Intel Core i3 5005U 4GB 240GB SSD Windows 10 Home 14″ Laptop

 • CPU: Intel Core i3-5005 İşlemci
  (2,00Ghz, 3MB Akıllı Bellek)
 • RAM: 4GB
 • Memory: 240GB SSD
 • Graphic Card: Onboard Intel® HD Graphics
 • Monitor: 14.1″ HD
 • Light Keyboard: None
 • Operating System: W10 Home
 • Colour: Grey

Casper-Nirvana-C350.5000-4D00T-Intel-Core-Pentium-N5000 Casper-Nirvana-C350.5000-4D00T-Intel-Core-Pentium-N5000-export-africa Casper-Nirvana-C350.5000-4D00T-Intel-Core-Pentium-N5000-export-europe

Casper Nirvana X400.1005-8U00T-S-F Intel Core i3 1005G1 8GB 240GB SSD Windows 10 Home 14″ FHD Laptop

 • CPU: Intel Core i3-1005G1 İşlemci
  (1,20 GHz-3,40 GHz’e kadar, 4MB Akıllı Bellek)
 • RAM: 8GB
 • Memory: 240GB M.2 SSD
 • Graphic Card: Intel UHD G1 graphics
 • Monitor: 14″ FHD IPS
 • Light Keyboard: None
 • Operating System: W10 Home
 • Colour: Black

Casper-Nirvana-X400.1005-8U00T-S-F-Intel-Core-i3-1005G1-8GB-240GB-SSD-Windows-10 Home-14-FHD-Laptop-Export Casper-Nirvana-X400.1005-8U00T-S-F-Intel-Core-i3-1005G1-8GB-240GB-SSD-Windows-10 Home-14-FHD-Laptop-Export-african X400.1005-8U00T-S-F-export X400.1005-8U00T-S-F-export-europe

Casper Nirvana X400.1035-8U00T-S-F Intel Core i5 1035G1 8GB 240GB SSD Windows 10 Home 14″ FHD Laptop

 • CPU: Intel Core i5-1035G1 İşlemci
  (1,00 GHz-3,60 GHz’e kadar, 6MB Akıllı Bellek)
 • RAM: 8GB
 • Memory: 240GB M.2 SSD
 • Graphic Card: Intel UHD G1 graphics
 • Monitor: 14″ FHD IPS
 • Light Keyboard: None
 • Operating System: W10 Home
 • Colour: Black

X400.1005-8U00T-S-F-export-europe X400.1005-8U00T-S-F-export Casper-Nirvana-X400.1005-8U00T-S-F-Intel-Core-i3-1005G1-8GB-240GB-SSD-Windows-10 Home-14-FHD-Laptop-Export-african Casper-Nirvana-X400.1005-8U00T-S-F-Intel-Core-i3-1005G1-8GB-240GB-SSD-Windows-10 Home-14-FHD-Laptop-Export

Casper Nirvana S500.1021-8D00T-S Intel Core i5 10210U 8GB 240GB SSD Windows 10 Home 15.6″ Laptop

 • CPU: Intel Core i5-10210 İşlemci
  (1,60 GHz-4,20 GHz’e kadar, 6MB Akıllı Bellek)
 • RAM: 8GB
 • Memory: 240GB SSD
 • Graphic Card: Onboard Intel® HD Graphics
 • Monitor: 15.6″ FHD TN
 • Light Keyboard: None
 • Operating System: W10 Home
 • Colour: Black

casper-nirvana-S500.1021-8D00T-S-F-laptop-export-tunisia casper-nirvana-S500.1021-8D00T-S-F-laptop-export-algeria casper-nirvana-S500.1021-8D00T-S-F-laptop-export

Casper Nirvana S500.1021-8D50T-G Intel Core i5 10210U 8GB 240GB SSD MX230 Windows 10 Home 15.6″ Laptop

 • CPU: Intel Core i5-10210 İşlemci
  (1,60 GHz-4,20 GHz’e kadar, 6MB Akıllı Bellek)
 • RAM: 8GB
 • Memory: 240GB SSD
 • Graphic Card: 2 GB Nvidia GDDR5 MX230 Ekran Kartı
 • Monitor: 15.6″ FHD TN
 • Light Keyboard: None
 • Operating System: W10 Home
 • Colour: Grey

Casper-Nirvana-S500.1021-8D50T-G-Intel-Core-i5-export Casper-Nirvana-S500.1021-8D50T-G-Intel-Core-i5-morocco Casper-Nirvana-S500.1021-8D50T-G-Intel-Core-i5-south-africa

G770.1030-8DH0T – Excalibur G770 Laptop

 • CPU: Intel Core i5-10300H işlemci
  (2,50Ghz-4,50Ghz’e kadar, 8MB Akıllı Bellek)
 • RAM: 8GB
 • Memory: 240GB SSD
 • Graphic Card: 4 GB GDDR6 Nvidia Geforce GTX 1650 Ekran Kartı
 • Monitor: 15.6″ FHD IPS
 • Light Keyboard: RGB Keyboard
 • Operating System: W10 Home
 • Colour: Black

G770.1030-8DH0T-casper-excalibur-laptop-morocco G770.1030-8DH0T-casper-excalibur-laptop-algeria G770.1030-8DH0T-casper-excalibur-laptop-jakarta

G770.1075-8EH0A – Excalibur G770 Laptop

 • CPU: Intel Core i7-10750H işlemci
  (2,60Ghz-5,00Ghz’e kadar, 12MB Akıllı Bellek)
 • RAM: 8GB
 • Memory: 480GB SSD
 • Graphic Card: 4 GB GDDR6 Nvidia Geforce GTX 1650 Ekran Kartı
 • Monitor: 15.6″ FHD IPS
 • Light Keyboard: RGB Keyboard
 • Operating System: W10 Home Advanced
 • Colour: Black

G770.1030-8DH0T-casper-excalibur-laptop-jakarta G770.1030-8DH0T-casper-excalibur-laptop-algeria G770.1030-8DH0T-casper-excalibur-laptop-morocco

Warning! Bu sitedeki herhangi bir içerik tamamen Business.Blog by sametsahin.com.tr ‘ ye aittir. www.sametsahin.com.tr bağlantısını aktif link olarak kaynak göstermek şartı ile copy+paste yapabilirsiniz. Site içeriği DMCA® tarafından tescillendi ve korunmaktadır. Aktif link şeklinde kaynak göstermeden alıntı yapmak etik yayın kuralları ile bağdaşmamakla birlikte ilgililer hakkında “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında” suç duyurusunda bulunulacaktır.

Netflix Film Önerisi: Alpha

0
netflix-alpha-alfa-kurt-filmi

Biliyorsunuz izlemediğim filmi önermiyorum. Eğer öneriyorsam da en azından myimdb puanım 6/10 nın üzerindedir. Ne yazık ki benim gibi bu şekilde film önerileri yapan güncel bir platform yok ki bende istifade edebileyim 🙂  Konuyu çok uzatmadan direk filmin Trailer videosunu yayınlayacağım. Ailecek izlenecek filmlerden bir tanesi. Ailenizle izleyebileceğiniz Netflix filmi.

Tanım: Alfa Kurt Hughes’un hikâyesinden Daniele Sebastian Wiedenhaupt tarafından yazılan, Albert Hughes tarafından yönetilen bir 2018 Amerikan tarihi macera filmi. Filmde Kodi Smit-McPhee, son buz çağında yaralı bir kurtla karşılaşan ve onunla arkadaş olan genç bir avcı olarak yer almakta

Warning! Bu sitedeki herhangi bir içerik tamamen Business.Blog by sametsahin.com.tr ‘ ye aittir. www.sametsahin.com.tr bağlantısını aktif link olarak kaynak göstermek şartı ile copy+paste yapabilirsiniz. Site içeriği DMCA® tarafından tescillendi ve korunmaktadır. Aktif link şeklinde kaynak göstermeden alıntı yapmak etik yayın kuralları ile bağdaşmamakla birlikte ilgililer hakkında “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında” suç duyurusunda bulunulacaktır.

Rüstem Çetinkaya, Efendioğlu ve Çeviklerin Desteğini Aldı

0
rüstem-çetinkaya-imib

Rüstem Çetinkaya İMİB Başkan Adayı

Sektörde takip ettiğim isimlerden biridir Rüstem Çetinkaya. Tarzı, imajı ve fikirlerini ifade ediş şekli yerinde ve güzel. İMİB başkanlığına adaylığını ve sektörün marka değeri en yüksek isimlerinden olan Erol Efendioğlu ve Mustafa Selçuk Çevik’in kendisini desteklemeleri önemli bir detay. Bu durum Rüstem Çetinkaya’nın başkanlık yolundaki iddiasını kuvvetlendirir.

Rüstem Çetinkaya Adaylığını Nerede Açıkladı

Efendioğlu Mermer Yönetim Kurulu Başkanı ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Dernği (MADSİAD) başkanı Erol Efendioğlu, farklı illerden yaklaşık 255 kişilik sektör temsilcinin bir arada bulunduğu bir buluşma düzenledi. Bursa fuarına yakın dönemlerde gelenek olarak düzenlenen bu organizasyonda Erol Efendioğlu sektör temsilcileri adına Rüstem Çetinkaya’yı başkan adayı olarak görmek istediklerini ifade etti. Çetinkaya bunun üzerine “adayım” diyerek destekledi.

Erol Efendioğlu Aydın Dinçer’e de bir gönderme yaparak; ” Aydın Dinçer, adaylığını açıklarken 14 dernek ve birlik başkanının kendisini desteklediği gibi bir imada bulundu. Bunu söylemesi diğer iki adaya da büyük haksızlık.” diye konuştu.

Seçimler nihayete erdiğinde temennimiz birliklerin her zaman olduğundan daha fazla maden sektörü üreticilerine küçük büyük ayrımı gözetmeksizin Dünya ile rekabetlerini arttırabilmeleri için katkılarda bulunmasıdır yeni projeler üretmesidir.

Warning! Bu sitedeki herhangi bir içerik tamamen Business.Blog by sametsahin.com.tr ‘ ye aittir. www.sametsahin.com.tr bağlantısını aktif link olarak kaynak göstermek şartı ile copy+paste yapabilirsiniz. Site içeriği DMCA® tarafından tescillendi ve korunmaktadır. Aktif link şeklinde kaynak göstermeden alıntı yapmak etik yayın kuralları ile bağdaşmamakla birlikte ilgililer hakkında “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında” suç duyurusunda bulunulacaktır.

Mermer Kurna Nedir?

0
travertine-bowl

Mermer Kurna Nedir?

TDK’ye göre kurna tanımı: Hamam ve banyolarda musluk altında bulunan, içinde su biriktirilen, yuvarlak, mermer, taş veya plastik tekne. İngilizce marble bowl olarak isimlendirilir.

Doğal Taş Kurna Nasıl Üretilir?

Mermer Kurna İmalatı

Kurna genelde hamamlarda ya da Osmanlı geleneğini yaşatan banyolarda kullanılan el yapımı bir ürün. Günümüzde teknolojisinin gelişmesi ile çok eksenli mermer köprü kesim makinelerinde de dışardan elle müdahale edilerek (müdahaleler kurnanın pozisyonu değiştirmek için) yarı otomatik olarak üretilebilen kurnalar, daha çok piyasada üniversal tezgahlarla üretilmektedir.

Torna tezgahına bağlanan kütle adım adım kalibrasyon, tıraşlama işlemine tabi tutularak genel şeklini kazanır. Akabinde özel olarak üretilmiş ince talaş kaldırmada yardımcı ekipman olarak kullanılan tezgahlara bağlanan kurnalar el spiralleri ile şekillendirilmeye devam eder. Nihayetinde elle zımparası yapılarak kullanıma hazır hale getirilir.

Çok eksenli köprü kesim ya da cnc router makinelerinde de işlenebilen (daha hızlı işlenebilen) kurnalarda üretim prosesi aşağı yukarı şu şekildedir; Kurna tezgaha bağlanır ve daha evvel tezgahın ara yüzüne gönderilen cam datasına bağlı kalarak kurnanın bir yüzü işlenerek oluşturulur. Diğer yüzü için kurna tezgahtan sökülür ve diğer yüzü döndürülerek daha evvel yapılmış uygun bir kalıp sayesinde tezgaha sabitlenir. Diğer yüzünüde cam dataları sayesinde hatasız ve otomatik olarak işleyen tezgah en son finishing takımları ile ince talaşını alır ve zımparalama prosesine kurnayı hazırlamış olur.

Kurna Çeşitleri

Birkaç kurna çeşidinin görselini fikir olması için ekledim. Sorularınızı yorum kısmında sorabilirsiniz. Kurna siparişleriniz için iletişimden ilerleyiniz.

baths-bowl-marble traverten-kurna bathroom-travertine-bowl travertine-bowl

Warning! Bu sitedeki herhangi bir içerik tamamen Business.Blog by sametsahin.com.tr ‘ ye aittir. www.sametsahin.com.tr bağlantısını aktif link olarak kaynak göstermek şartı ile copy+paste yapabilirsiniz. Site içeriği DMCA® tarafından tescillendi ve korunmaktadır. Aktif link şeklinde kaynak göstermeden alıntı yapmak etik yayın kuralları ile bağdaşmamakla birlikte ilgililer hakkında “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında” suç duyurusunda bulunulacaktır.

Defne Koz Tasarımları

0
avşar-maden-suyu-şişe-dizayn

Avşar gazoz maden suları piyasadaki diğer maden sularına kıyasla daha farklı bir dizayna sahip şişelerinin tasarımcısı Defne Koz…

Defne Koz endüstriye yön veren dizaynırlardan. Marco Susani ile birlikte hayat verdikleri web sitelerini inceleyebilirsiniz; kozsusanidesign.com

Gıda sektöründe Avşar maden suları ile ön plana çıkan firmanın şişeleri hep hoşuma gitmiştir. Zira piyasadaki diğer maden sularına kıyasla daha farklı bir dizayna sahip şişelerin kimin elinden çıktığını merak ederken karşıma Defne Koz çıktı. Defne Koz’u daha yakından tanıyabilmeniz için kendisinin yaptığı birkaç tasarımı burada paylaştım. Detayları web sitelerinde bulabilirsiniz.

avşar-maden-suyu-şişe-dizayn

frii_gazoz

elidor-şampuan-şişe-cad

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email2k
INSTAGRAM