Ana Sayfa Blog Sayfa 6

Hedefimiz İhracat

0
hedefimiz ihracat samet şahin

Hedefimiz 2023, Hedefimiz İhracat

HEDEFİMİZ İHRACAT

Hedefimiz İhracat …2023 ihracat hedefleri geçtiğimiz son beş yılda çok kez kamuoyuna deklare edildi ve 500 milyar dolar ülkemizin 2023 ihracat hedefi olarak kayıtlara geçti.

Ülkemizin dış politikasını neden şuan ki yönde şekillendirmek zorunda olduğunu, fazlaca farklı sebeplerden en çok sektörümüzü ilgilendiren husus olan ihracat kalemi üzerinden ele alıp, çok hedefler arasından dış politika ile ilgili reel hedefimize dikkatlerinizi çekmeye çalışacağım. Özetle bir sentez tadındadır…

Türkiye İhracatçılar Meclisi 2016 İhracat Verileri

TİM’in yayınladığı bilgilere göre, 2016 yılında ülkemiz, ihracat hareketliliğinde 2015’e göre % 0,84 lük bir daralma yaşadı. [1]

Ülkemizin dünya ticaretinden aldığı pay ise 2016 son rakamları % 0,89 olarak açıklandı. Yüzdenin dolar bazında ki karşılığı 142,6 milyar. Dünyanın ticaretinin ihracat pastasının dolar bazında karşılığı ise 15 trilyon.

Türkiye’nin dolar bazında 2017 ihracat hedefi 155 milyar.

2023 ihracat hedefi ise dolar bazında 500 milyar.

İşte bu noktada dikkatlerinizi çekmek istiyorum! Her sene için ihracatta yaklaşık %22 lik bir genleşme hedefinden bahsediyoruz. İşte bu Türkiye’nin hedefi…

Yıl Hedef / milyar dolar
2017 155.00
2018 189.10
2019 230.70
2020 281.45
2021 343.36
2022 418.90
2023 511.05

Aksi düşünüldüğünde bu hızla bu hedefe ulaşabilmek çok kolay görünmüyor. Bu sebepten dolayı hedefte küçülmeye gidelim, hedefi değiştirelim şeklinde sesler duymak çok anormal olmamakla birlikte, inanmışlığın ötesinde bir azimle hedefimizden kesinlikle taviz vermeyeceğiz şeklinde bir kararlılıkla duruş sergilemekte takdire şayandır…Bu iki duruşun arasında ki farkın vatanseverlikle doğru orantılı olduğu elbette söylenemeyebilir fakat ikincisinin ilkinden daha fazla inanmışlık barındırdığı kesinlikle ifade edilebilir…

Dünya ticaretinin ortalama %5 lik bir kısmından pay alabilmek ülkemiz ve sektörümüz adına göz ardı edilemeyecek, ülkenin ve vatandaşların refahı için de bu misyona hizmet edecek markalaşma, makine, ekipman, insan kaynağı, enerji vb. lojistik etkenlerinde devlet eliyle yatırımcılara, üretiminin %60-%90 lık kısmını ihraç eden üreticinin üretim kapasitesini arttırmasına ya da ihracat yapmayı hedefleyen üreticiye üretim kalitesini arttırmasına destek vermeli ve bu aşamada bürokratik, diplomatik tüm zorlukları ortadan kaldırması da gerekmektedir.

Destek Dağıtıcı Kuruluşlar, Bankalar ve Yaşanan Problemler

Kosgeb, Kalkınma Ajansları, TKDK vb. kurumların verdiği destekleri işim gereği ve sektörüm adına yakından takip etmekteyim. Bu kurumlar aracılığı ile bakanlıkların vermiş oldukları desteklerin, destek alma süreçlerinde yaşanan en büyük problemleri üç ana başlıkta toplamakta fayda görüyorum.

Bunlar;

Destek dağıtıcı kurum kaynaklı sorunlar,

Bankalar kaynaklı sorunlar,

Yatırımcı kaynaklı sorunlar

Yatırımcımız yatırımıyla ilgili projesini hazırlamış ve projesinde ki amacını; makine parkuruna yapacağı kaliteli ekipman yatırımı ile, üreteceği ürünlerin katma değerini arttıracağından ve istihdamla birlikte de ihracatını, satış rakamlarının %90 ını gibi ciddi seviyelere yükselterek, ihracat ile ilgili net cirosunu da doğrudan katlayarak arttıracağını da proje girişinde özetlemiş…

Ülke ihracat hedefine doğrudan hizmet edebilecek bu tür projeler desteklenmeli mi?

El Cevap: Bu tür projeler desteklenmeli! Desteklenmekle kalmamalı, hayata geçirilmesine engel tüm olumsuzluklar ortadan kaldırılmalıdır.

“Yıl 2023 hedef 500 milyar dolar” stratejisi zorlu bir durumdayken, emperyalistler memleketin dört bir yanını kuşatma telaşı içine düşmüşken, devlet bu tarz projeleri aklı selim bir şekilde desteklemeli ve yatırımın doğru bir şekilde kullanıp kullanılmadığını da takip etmelidir. Millet ise devletin bu adımına karşılık vermeli: üretmeli, üretmeli ve üretmelidir.

Projesi destek hakkını kazanmış ilk aşamayı geçmiş firmaların, devlet içinde öbeklenmiş ve senelerden beri devletin kanını emen, oksijenini heba eden “bugün git yarın gel” cilerin bitmeyen bürokratik, kırtasiyecilik işlerinden dolayı, bezmeleri ve yaka silkmeleri neticesinde güzelim yatırım fikirlerinden yatırımcıların vazgeçmeleri ile neticelenmektedir. Bu ne yazık ki acı durumlardan biridir ve 2016 da bize geri dönüşü ihracatta % 0,89 luk bir daralmadır.

Memleketin ihracat hedeflerini yakalayamamasının nedenlerinden biri olan yatırımların zamanında ve doğru bir şekilde yapıl(a)maması ve bununda sebeplerinden birinin “bugün git yarın gel” ciler olduğunun da altını çizerek vurgulamakta sektörümüz adına fayda görmekteyim.

Tabi ki burada devlet kurumlarında hakkı ile işini yapan memurları tenzih ediyorum.

“bugün git yarın gel” ciler devlet içerisinde ki bir güruh, bir topluluktur. Devletin hızlıca kademelerini bu anlayıştan arındırması ve dinamik, genç, sorgulayan fakat sorgularken de üreten nesillerle kadrolarını yenilemeleri gerekmektedir. Türkiye hızlı bir şekilde üretim kapasitesini arttırmalı, yatırımlarını hızlandırmalıdır!

 

Ülkemizin Şuan İçinde Bulunduğu Pozisyon

Komşularla sıfır sorun politikasının 2023 te ki karşılığı 500 milyar dolar ihracat olarak şekillenecekti ki… Türkiyenin bu planını bozmak isteyenler orta doğuyu bir yangın yerine çevirerek ülkemizi de bu yangınla birlikte ateş çemberine alacak ve yakın markajla birlikte memleketi kendi içine hapsederek dışarıyla bağlantısını tamamen kesmek için ellerinden geleni yapacaklardı. Nitekim denediler ve 15 temmuz 2016 nın hemen sonrasında mecmua kayıtlarına geçecek, unutulmaması gerekli olan ve durumun vahametini özetleyen satırlardan bazıları da şöyleydi;

“İngiliz Sunday Ekspress gazetesi İngiliz hükümetinin ikinci bir askeri darbe endişesi ile SAS birliklerini Türkiye’de ki İngiliz vatandaşlarını kurtarmak maksadıyla operasyon öncesi Güney Kıbrısta hazır bekletiyor, bilgisini veriyor.” [2]

 

Eğer şayet İngilizlerin bir bahaneyle memleket topraklarına girmesi gibi bir durum söz konusu olsaydı ki biz biliyoruz, diğer tüm emperyalist güçler de farklı bahanelerle ülkemizin farklı bölgelerine konuşlanacaklardı. Bu ne kadar da vahim bir durum olurdu bu topraklarda yaşayan insanlar için…

Tüm bu olumsuzlukları ve bu olumsuzlukları nasıl atlattığımızı düşündüğünüzde ihracatta ki daralmaların esasında sizi çokta etkilemeyeceğini ve tüm olumsuzluklara rağmen konulan bu hedefe yürürken kimsenin size ciddiyetinizi kaybettiremeyeceğini de hissedeceksiniz, göreceksiniz.

Devlet 500 milyar dolar ihracat hedefini gerçekleştirmek için orta doğu Türkiye dedi, Türkiye orta doğu dedi ve emperyalist merkezli bir Ortadoğu algısına yıkarak Türkiye merkezli bir Ortadoğu mücadelesine girişti…

Bugün Türk askerimiz bu yüzden El Bab’da sükuneti sağlamak adına kahramanca mücadele veriyorsa o toprakları sömürme kaygısı güttüğü için değil, emperyalist güçlerin oralarda bulunmasının alt yapısını hazırlayacak terör örgütlerinin söz konusu coğrafyadan kökünün kazınması içindir… 1 kg. şeker veremeyecek komşu bulamayan bir ülkenin 500 milyar dolar ihracat yapması tamamen bir hayaldir…Ortadoğu da verilen mücadelenin asıl sebeplerinden biri de budur.

 

Kaliteli Büyüme, Markalaşma

Coğrafyası huzurlu bir Türkiye hayal edelim…

2023’de 500 milyar dolar ihracatın ötesini hayal edin.

Bizler, üreticiler yeter ki kaliteden ödün vermeyelim, yeter ki büyümeyi hedefleyelim zira kaliteli büyüme arzusu beraberinde ihracatı da geliştirecektir, yerli üreticinin tüm dünyada rekabetini arttıracaktır.

 

Eğer büyüyen Türkiye’ye hizmet etmek istiyorsak ve Türkiye ile birlikte büyümek istiyorsak markalaşma ve bilim adına çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Alanında uzman personel yetişmesi için çalışanlarımızı yönlendirmeliyiz, teşvik etmeliyiz…

Üretmeliyiz, ortaya bir ürün, bir hizmet sunmalıyız ve ürünlerimize ihraç edilebilir bir kimlik kazandırmalıyız. Özetle markalaşmalı ve marka ürünler ortaya koymak zorundayız.

İç Piyasada ki Yanlış Rekabet Algısı ve Neticeleri

Sektörü zor durumda bırakabilecek rekabet şartları oluşturacak bilinçsizce adımlar atmamalı, fiyat avantajımızı tüm Avrupalılara karşı kullanabilmeli fakat kalite noktasında da Avrupalılar kadar iddialı olabilmeliyiz…Kalite ve fiyat oranında ki avantajımızı Çin ve çinvari ülkelere karşı kullanabilmeliyiz…

“aldığın fiyatın altında vereceğim abi” mantığıyla ticaret yapan bir anlayışın 500 milyar dolar ihracat hedefine hizmet edebilmesi kesinlikle ihtimal dahilinde değildir ve bu tutum profesyonel işletmecilikle bağdaşmayan bir tutumdur. Standardı olmayan bu duruş firmaların kendilerine, kendilerine gönül vermiş çalışanlarına yaptığı en büyük ihanet olarak da kimilerimizce yorumlanabilir. Nitekim bu tarz firmalar kısa vadede iflas, ünvan değişikliği gibi ciddi sorunlarla karşılaşmak zorunda kalacaklardır.

İç piyasamızda fiyatta iddia, fiyatta rekabet, tehlikeli olmakla birlikte, orta vadede sektörde ki birçok hesapsız firmanın batışına sebep olabilecek ve bu batışlar en başta sektörün sekteye uğramasına sebep olacaktır. Bizim anlayışımızda rekabet kalite de olur, satış sonrası hizmetlerde olur. Bu iki nüansta iddia beraberinde başarıyı ve teveccühü de getirecektir.

Üretimin en büyük amacı insanlığa faydalı olmaktır, istihdam oluşturmak, ihracat yapmak ve bu unsurlarda devamlılık şarttır, elzemdir. Bunların hiçbirinin sekteye uğratılmadan işletmeciliğinin yapılması ise bir sanattır.

Bu memleketin sanatkârlara ihtiyacı vardır…

Kaynak

[1] TİM, http://www.tim.org.tr/, (E.T: 22.01.2017)

[2] “SAS troops poised to EVACUATE Britons from Turkey amid fear of SECOND military coup”, Daily Express, 26th July 2016

http://www.express.co.uk/news/uk/692730/SAS-troops-poised-to-EVACUATE-Britons-from-Turkey-amid-fear-of-SECOND-military-coup

Büyüme Makinesi

Büyüme Makinesi

Türk sanayisinin önemli isimlerinin yer aldığı “Tıkır Tıkır” reklam filmiyle büyük ses getiren Türkiye’nin Makinecileri, 28 Kasım’da büyüme makinesinin Türkiye’nin refahı için tıkır tıkır çalışmaya devam ettiğini vurgulayan yeni reklam filmi “Büyüme Makinesi”ni tanıttı.

“Sektörümüz geniş bir yan sanayi ağı oluşturması, teknolojiyle iç içe olması, sanayicilerimizin yatırım maliyetlerini düşürmesi ve nitelikli personele yönelik istihdam alanı oluşturması nedeniyle ekonomide tetikleyici gücüyle Türkiye’nin ‘Büyüme Makinesi’ olmayı sürdürüyor. Özetle biz üretiyoruz, Türkiye büyüyor.”

Kaynak;
https://www.sametsahin.com.tr/
“www.youtube.com/watch?v=dhhOy4Oer1c”

Web Tasarım Nedir, Web Tasarım Süreci Nedir?

0
web tasarım nedir samet şahin

Herhangi bir kurumun ya da şahsın kimliğini, çalışmalarını, referanslarını tüm dünyaya afişe etmek için kullanılan online sisteme web sitesi denir. Bu sistemin oluşturulması sürecine ise web tasarım süreci denir. Örnek web site: Bencedesign.com

Her işletmenin kullanması gereken olmazsa olmaz tanıtım faaliyetlerinden biri olan web sitesi şuan her kurumsal firmanın, kobinin hatta ticarethanenin olmazsa olmaz, pazarlama enstrümanlarından.

Artık günümüzde web sitesi olmayan firma yok denecek kadar az. Bu sebeple sektör gözetmeksizin irili ufaklı tüm firmaların web sitesi sahibi olmaları gerektiği aşikar. Alelade hazırlanmış ve google dostu olmayan web sitelerin de faydasından çok zararının olduğunu da altını çizerek belirtmekte fayda görüyorum.

Web Tasarım Yaptırmanın veya Web Sitesine Sahip Olmanın En Büyük Avantajları

 • Coğrafi uzaklığın hiçbir önemi kalmayacak. Ulusal ve uluslararası pazarlama noktasında sınır tanımayacaksınız. İsmini dahi bilmediğiniz ülkelerin, hiç adını duymadığınız şehirlerinden ürünlerinize ilgi ve alakaların olduğunun farkına varacaksınız.
 • Çok dilli tasarımlar ile ihracatın kapılarını rahatlıkla aralayabileceksiniz.
 • Web tasarım yaptırmak firma için olumlu bir görüntü ve güvenirlilik kazandıracaktır.
 • Müşterileriniz size 7/24 ulaşabilecekler ve siz de her türlü kampanyanızdan ve yeni ürününüzden müşterilerinizi her an haberdar edebileceksiniz.
 • E-Ticaret sayesinde 7/24 ürün satışı yapabilecek ve para kazanabileceksiniz.
 • Google gibi arama motorlarında firmanızın ya da sizin isminize ulaşılabilme avantajını yaşayacaksınız ve yeni müşteriler kazanabileceksiniz.
 • Sektör ile rekabet edebileceksiniz.
 • Güven aşılayabileceksiniz.

İyi Bir Web Sitesi Nasıl Olur?

 • Şahıs ya da kuruluşun vizyonuna uygun olmalıdır.
 • Ulaşılabilir olmalıdır. Tüm tarayıcı ve cihazlarda sorunsuz açılabilir olmalıdır.
 • Telefon, tablet, notebook, masaüstü pc vb. tüm cihazlarda kaliteli bir erişim-görüntü sağlamalıdır. Yani kısacası responsive teknolojisine sahip yapıda olmalıdır.Bknz: Bencedesign.com
  Sametsahin.com.tr
 • Tüm arama motorlarına tanıtılmış olmalıdır.
 • Hızlı açılabilen, ağır olmayan ve temiz bir dille programlanmış bir web sitesi daha çok ziyaretçi çekecektir.

Web Sitesi Yaptırırken Tasarımcınızla Paylaşmanız Gerekenler;

Tüm ürünlerinize ait kaliteli fotoğraflar, videoları tasarımcınız ile paylaşmalısınız. Zira yeteri kadar video, görsel altyapısı olmadan web site tasarımına başlamak, gereksiz bir uğraş olacaktır. Bu sebeple site tasarımı için tasarımcı ile iletişime geçmeden önce sitede kullanılacak fotoğraf ve videoların toparlanması yapılmalıdır.

Kurumsal, kişisel, e-ticaret konulu platformlarınız ile ilgili sormak istediğiniz sorularınız olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Vakit buldukça cevaplayacağımı bilmenizi isterim.

Vakit ile ilgili bir problemimiz yok ise, hadi hadi diyerek koşuşturmayacak isek birlikte güzel bir web sitesi devreye alabiliriz. Bu devreye alma işleminde tamamen sektörünüz ile alakalı anahtar kelimeleri tespit ederek, google da organik olarak yüksek sıralarda çıkabilmenizi hedefleyeceğiz. Birçok web ajansının hatası olan sektörünüz ve yaptığınız iş ile ilgili detaylı bir araştırma içine girmeme yanılgısına düşmeden, sindire sindire, didikleye didikleye bu çalışmayı tamamlayacağız ve tabi ki çayımızı da yudumlaya yudumlaya…

Radyum Kızları Belgeseli

radyum kadran saatler

Saat fabrikasında çalışan 20 li yaşlarda bir grup kız…

…daha çok saat kadranı boyamak için boya fırçasının ucunu dudaklarıyla
sivrileştirirler…

Onlar artık radyum kızlarıdır…

Yr.Doç.Dr. Savaş Kanbur’un Yüksek Lisans İş Hijyeni, İş Sağlığı ve İlk Yardım dersinde bizlere bağsettiği belgeseli sizin de izlemenizi tavsiye ederim.

Satılık 2. El Mermer Doğaltaş Makineleri Toksel Mks Dgs

2.el_makine
Toksel Marka Satılık 2. El Mermer Makineleri Listesi;
 • 4+14+1 Kalibre Cila (65cm.) (Sıfır ayarında)  — (SATILDI)
 • EE2 En Ebatlama Makinesi (65cm.) (Sıfır ayarında) — (SATILDI)
 • Be07 7 Kafalı Boy Ebatlama Makinesi (65cm.) (Sıfır ayarında) — (SATILDI)
 • K03 Kalibre Makinesi (65cm.) (Sıfır ayarında) — (SATILDI)

13. İstanbul Uluslararası Mermer, Doğaltaş Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı

0
cnr_mermer_fuarı_2019
17-20 KASIM 2016 tarihlerinde düzenlenecek olan CNR İSTANBUL MERMER fuarına yalnızda birkaç gün kaldı fakat fuarın www.cnristanbulmermer.com sitesinde halen daha katılımcı listesini ve yerleşim krokisini görememekteyiz. Bu fuarın düzenleneceği tarihlerde Anadolu’nun önde gelen firmalarının  Çin Shuıtou Mermer fuarına ziyaret ve katılım gerçekleştiriyor olması elbette ki Cnr Expo Mermer fuarını olumsuz yönde etkilemektedir. Firmalar 2016 ‘nın son çeyreğine ayırdıkları enerjilerini Çin de tüketmektedirler.

Çinin uzun vade de yatırım yapılacak bir pazar olduğunu düşünememekteyim…

İstanbul mermer fuarının, Marmomacc dan daha iyi bir konuma gelebilecek potansiyele sahip bir şehirde olmasının avantajını tam manasıyla kullanılmadığını düşünüyorum.

İstanbul farklı bir şehir… İstanbul dünyada tek… İstanbul ile birlikte dünyada tek olmanın sırrı standart bir fuardan daha fazla fikirler ortaya koyabilmekten geçiyor. İstanbul mermer fuarına farklı bir konsept gerek. Sanatsal bir konsept, farkındalık oluşturacak bir fikir ile yola çıkmak gerek…Fabrikacılığı sanat ile harmanlamak…Heykeltraş eliyle şekillenen Türk bloklarının ihtişamını tüm dünyaya sunmak gerek. Standart dışı ürünlerle görücüye çıkmak ve katma değeri yüksek nitelikli ürünler ile fuar alanı doldurulmak…

Kaliteli teknoloji ile kaliteli işçiliğimiz tüm dünyanın beğenisine sunulmalıdır.

Mozaik çalışmalar, mikro mozaik çalışmalar, iç mimari ile doğaltaşın gündelik hayatta ki yerinin sergilenebilmesinin önü açılmalıdır.

Blokta olmalıdır ama numunelik! Fayansta olmalıdır ama tek stand!

Ekseri sanatsal çalışmalar, mozaik ürünler, serbest yüzey çalışmalar, ölçülemeyen geometriler, ünlü mimarların konseptleri ile, mimarlık-heykeltraşlık öğrencilerin çalışmaları ile zenginleştirilmelidir İstanbul Mermer Fuarı.

En önemlisi bence yerli sektörün önde gelen kuruluşları ile istişare toplantıları organize edilmelidir. Önce ki senenin katılımcıları ve ziyaretçi temsilcileri ile toplantılar organize ederek görüşleri alınmalıdır.

Nasıl olsa ticari bir emtia olmaktan çıkan bu fuar böylelikle spesifik bir ruha büründürülerek nihayet marka değeri arttırılabilinecektir…

13. ULUSLARARASI MERMER, DOĞALTAŞ ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FUARI

TARİH: 17-20 KASIM

ZİYARET SAATLERİ: 17-18-19 KASIM (10:00-19:00)   /    20 KASIM (10:00-18:00)

YER: CNR EXPO FUAR MERKEZİ

ORGANİZATÖR: POZİTİF FUARCILIK

FUAR ALANI: 40,000 METREKARE

DESTEKLEYENLER: IMIB, KOSGEB

FUAR SİTESİ: http://cnristanbulmermer.com/

İBS 2016 Anne Bebek Çocuk Fuarı

0
ibs 2016 anne bebek çocuk fuarı

İBS 2016 Anne Bebek Çocuk Fuarı

16-18 Aralık 2016 tarihlerinde düzenlenecek bu fuara tatlı oğlum ve değerli eşim ile ziyaretçi olarak katılmayı planladık.

Ziyaret sonrası tekrar görüşmek üzere…

Tarih: 16-17-18 ARALIK 2016

Yer: İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye

Ziyaret Saatleri: 11:00 – 19:00

*12 yaş altı çocuklara, 60 yaş üstü yetişkinlere ve engellilere ücretsizdir.

Fuar Hakkın Ön Bilgi;

Etkinlikten etkinliğe koşacaksınız,

Sergiler, galeriler, defileler,

Dans ve tiyatro,

Oyunlar,

Atelye alanları,

Fotoğraf çekimleri,

Söyleşiler, hediyeler dahası…

FUARLA İLGİLİ GÖRSELLER İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ;

Stone Tech Machinery Afyon Fuarı 2016

0
afyon mermer fuarı 2016
Stone Tech Machinery Afyon Fuarı 2016

#StoneTechMachinery Fuarı bu sene 1-4 Eylül tarihlerinlerinde düzenlenecek. Fuar, doğaltaş ve doğaltaş teknolojileri üreticilerininin ürünlerini sergileyebilecekleri bir organizasyon. 3. sü düzenlenecek olan Afyon Fuarında el sanatlarına dair ürünler de sergilenmekte ve bu özelliği fuarı konseptine uygun olarak daha da naturalleştiriyor. İlin sektöre yaptığı hizmetlerden dolayı esasında gelecek vaad eden bir fuar StoneTechMachinery. Özellikle afyonlu doğaltaş üreticilerinin destekte cimri davranmaması gerekli olan bir organizasyon. Afyonlu iş adamları tüm doğaltaş ürünlerini bu fuarda sergilemeliler ve nasıl ki diğer fuarlara butik çalışmalar yaparak sergilemek için birbirleriyle yarış içerisine giriyorlarsa aynı heyecanı kendi memleketlerinde ki bu organizasyon için de göstermemeliler.

Açık alanı bol ve kapalı alan olarak büyükçe bir holü bulunan fuar alanı, esasında bu fuarı açık hava fuarı konseptinde size sunuyor. Yeşilliklerin içerisinde ufak bir ormanı andıran ortamıyla fuar güneşin etkisini bir nebzede olsa hafifletiyor.

Tavsiyeler;

Öğrencilerin katılımları sağlanmalı: Maden, makine, el sanatları noktasında zengin olan bu fuardan öğrenciler de istifade edebilmeli ve bunun için uygun şartlar sağlanmalı. Şehir merkezinden fuar alanına ücretsiz ringler kaldırılabilir, öğrencilerin olduğu bölgelerden ücretsiz ringler organize edilebilir. Bu noktada üniversiler ile de iletişim sağlanabilir, belediyelerden de destek istenebilir.

Büyük bir restaurant fuar alanına konuşlandırılmalı: Yeme-içme olmazsa olmazı bu tür organizasyonların. Fuar alanına bu şekilde katılacak yeme-içme hizmeti verecek firma milli bir duruşla bu işi sahiplenmeli. Bu fırsat ile afyonun lezzetleri ön planada çıkarılabilir.

Kurumsal yol işaretleri kullanılmalı: Fuar organizasyonunun yapılacağı bölgeyi işaret eden levhalar, flamalar, afişler caddelere konumlandırılmalıdır.

Güvenlik: Her ihtimale karşı sağlık personeli bölgede hazır bulundurulmalı ve giriş çıkışlar kontrol altında olmalıdır.

Kızılay kan bağışı: Kızılay il yönetimi ile irtibata geçilerek kan bağış noktası fuar boyunca fuar alanında hazır bekletilmeli. Böyle bir imkan olursa bağış yapacak çok vatandaş olacaktır, ben açılışı yapabilirim. En güzel hizmet bu olacaktır ve farkındalık oluşturacaktır.

Sosyal medyada reklam verilmeli: Sosyal medya platformları kullanılarak örneğin facebook bunlardan en iyisi, fuar ile ilgili reklamlar verilmeli. Reklam hedef kitlesi olarak tüm mermer, doğaltaş ilgilileri seçilebilir ve büyük faydası olacaktır.

Toksel Makina

Toksel Makina olarak doğaltaş teknolojileri konularında ülkemize ve tüm dünyaya hizmet vermekteyiz. Bu işi biliyoruz ve iyi yapıyoruz. Bu noktada tevazu göstermenin anlamı yok. Blok ebatlama, plaka cila ve plaka ebatlama, boy serbest dar ürünlerin ebatlanması ve mozaik / dekorasyon üretimi noktalarında teknoloji üretimi yapmaktayız. Toksel Makina olarak biz bu fuara katılım sağlayacağız. Afyonun böyle bir değere sahip olması gerektiğini, Afyonun bu hizmetlerle bir marka olması gerektiğini düşünüyoruz, istiyoruz ve destekliyoruz.

www.toksel.com

+90 444 9 865

Konaklama;

Afyon termal tesisler noktasında zengin bir ilimiz. Bu sebeple güzel otelleri de bünyesinde barındırıyor. Fakat otel tercihinizi yapma hususunda altını çizmekte fayda görüyorum acele ediniz.

Kalacağınız odayı önceden rezerv etmenizde fayda var, zira fuar zamanı boş oda bulamama problemi yaşayabilirisiniz. Otelleri, kahvaltılarında kaymak sunumu noktasında çok cömertler, nitekim afyonu afyon yapan kaymağı, değil mi!

Fuar iletişim bilgileri;

Fuar Resmi Web: http://machineryfair.com/

Bir Dosttan Gelen Paylaşım “İşte İnsanımız”

0
background-wallpaper

Mehmet Abdioğulları Bey’den alıntıdır;

Sabah metroda geliyorum. Karşıma bir kaç parmağı ve kolu alçıya alınmış, temiz yüzlü, irikıyım bir delikanlı oturdu.
Ben “Geçmiş olsun delikanlı.” dedim.

Doğaltaş Teknolojileri Üretici Lideri Toksel Makine

toksel_boy_ebatlama_makinesi_samet_şahin
 • Toksel ne zaman, nasıl ve kim-kimler tarafından kuruldu?  Toksel şirket yapılanması hakkında bilgi verir misiniz?

Toksel Makine 1970 yılında Tokmaktepe ailesinin İstanbul’da bir aile şirketi olarak makine imalat sektörüne kazandırdığı bir markadır. 1972 yılından beri süregelen makine üretim tecrübesini, 1989 yılında doğaltaş işleme makineleri konusunda ihtisaslaştıran Toksel Makine, sektörün ihtiyaçlarını ve ülkemizin bu alanla ilgili teknoloji ithalatının oluşturduğu derin cari açığı da göz önünde bulundurarak, bu sektör üzerinde yoğunlaşmak ve bu anlamda yurtdışı bağımlılığının önüne geçme noktasında da radikal bir karar ile yerli ve milli üretimlerini, bulunduğumuz sektörde devam ettirme kararı almıştır. 1989 yılından günümüze kadar doğaltaş işleme teknolojilerinde ülkemizde bir ilham kaynağı olmanın haklı ve gururlu sevincini yaşamaktadır. An itibari ile yerli üretime olan tutkuyu ve güveni yurtiçinde aşılayarak hedeflediği yolda ilerlerken, aynı zamanda da bu sektör üzerinde senelerdir hakimiyet kuran Avrupa ülkelerinin ve Uzak doğunun tekelini kırmış olmanın verdiği ciddiyet ve sorumlulukla araştırma ve geliştirme çalışmalarına da ayrı bir önem vererek faaliyetlerini devam ettirmektedir.   Toksel Makine, güçlü kadrosu, altyapısı ve her geçen gün edindiği tecrübe ve bilgi birikimine ek olarak; yenilikçi, dinamik ve profosyonel Ar-Ge çalışmalarıyla elde ettiği kalite ile dünyada aranan markalardan biri olmayı başarmıştır.

 • Toksel üretimini nerede ve nasıl gerçekleştiriyor?

Toksel Makine, Türkiye’ye ve dünya ülkelerine hizmet verirken, kalitenin ve güvenin yeni adı olmuştur.

Şuanda firmamız, Dilovası yerleşkesinde 7.000 m2 açık alan üzerinde 12.000 m2 kapalı alanda faaliyetlerine devam etmektedir.

Dilovası fabrikamızda talaşlı imalat sahası, kaynaklı montaj sahası, mekanik montaj sahası, boyahane, paslanmaz üretim sahası, mekanik bakım sahası, sevkiyat alanları, depolarımız bulunmaktadır. Ayrıca idari bina da Dilovası fabrikamızdadır.

İşinize yatırım yapmanın, pazarda kalıcı olabilme noktasında gerekliliğini kesinlikle göz ardı edemezsiniz. Bu manada doğaltaş teknolojileri sektörümüzde, hiçbir üreticide bulunmayan kapasitelerde işleme yapabilecek ve hatta İstanbul sınırları içerisinde bulunmadığını düşündüğümüz işleme merkezlerine sahibiz. Talaşlı imalat sahamızda 5 eksen cnc makinemiz bulunmakta. Bu makine net olarak 18 metre boy ve 4 metre yüksek ebatlarında ki her türlü malzemeyi rahatlıkla işleyebilecek kapasitede ki, kurulu bulunduğu alan çok daha fazla ve bu alandan rahatlıkla ufak bir fabrika türetebilirsiniz. Bunun yanı sıra cnc hattımız ve üniversal tezgahlarımızın bulunduğu bir hattımız daha var. Kaynaklı birleştirme işlemlerini yaptığımız 10-15 metrelik şasilerimizi tek seferde talaşlı imalat sahamızda işleme tabii tutabiliyoruz. Talaşlı imalatta işlemi biten tamamlanmamış ürünler fabrika içinde ki vinç ve asansör sistemleriyle bir üst kata sevk ediliyor ve raylı sistemler ile boyanacak dev makine parçaları hiç el değmeden boyahaneye taşınıyor. Boyama işleminden sonra malzeme yere indirilmeden boyahaneden mekanik montaj atölyesine aktarılıyor. Mekanik montajdan sonra tüm ürünlerimiz, mühendislerimiz tarafından testleri yapıldıktan sonra sevk alanına aktarılıyor.

 • Toksel Makine’nin satışını gerçekleştirdiği ürün çeşitleri ve özellikleri nelerdir?

*DOĞALTAŞ İŞLEME MAKİNELERİ

 • Katrak
 • Plaka cila makineleri
 • Otomatik kalibre ve parlatma makineleri
 • Çok kafalı bantlı en ebatlama makineleri
 • Çok kafalı bantlı boy ebatlama makineleri
 • Kafa kesme makinesi

*STRIP&MOZAİK İŞLEME MAKİNELERİ

 • Otomatik honlama makineleri
 • Kalibre makineleri
 • Yatay yarma makineleri
 • Tek kafalı bantlı ebatlama makineleri
 • Çok bıçaklı ebatlama makineleri
 • Çok bıçaklı seramik ebatlama makineleri
 • Ara mesafeli çok bıçaklı ebatlama makineleri
 • Çok bıçaklı kalın taş ebatlama makineleri
 • File ve taş kurutma fırınları
 • Vibrasyon/Eskitme makineleri
 • Dereceli yan kesme makineleri

*DEKORATİF MAKİNELER

 • Çok kafalı profil makineleri
 • Çok kafalı dalgalı profil makineleri
 • Otomatik yüzey patlatma makineleri
 • Kollu kırma makineleri

*ROBOTLAR, RULOLAR, KONVEYÖRLER, DÖNER PLATFORMLAR

 • Çift yüz doldurma-boşaltma robotu / ACROBAT
 • 90 derece taş çevirme konveyörü
 • Boşaltma-Yükleme robotu 360° platform (2100×3000)
 • Blok arabası döndürme platformu
 • Lazer işaretlemeli bantlı konveyör
 • Taraklı/Tırnaklı motorize rulo (2100×3000)
 • Döner tablalı motorize rulo(2100×3000)
 • Yıkamalı&Fanlı motorize rulo (2100×3000)
 • Merdaneli motorize rulo
 • Motorize rulo (2100×3000)
 • Taş sıralayıcı konveyör
 • Avare makaralı rulo
 • Flexible/Esnek Konveyörler

*MOZAİK DİZGİ / KESİM KALIPLARI

 • Kesim kalıpları
 • Dizgi kalıpları
 • Dizgi dinlendirme ünitesi

*DOĞRUSAL HAREKET SİSTEMLERİ (VAR-GEL SİSTEMLERİ)

 • Kaydırma kollu hareket sistemleri
 • Kaydırma kolsuz hareket sistemleri
 • Toksel’in yeni geliştirdiği bir ürün var mı? Varsa bu ürünün kullanım alanı ve özellikleri hakkında bilgi verir misiniz?

Patenti bize ait olan ürünlerimiz mevcut. Yeni geliştirdiğimiz ürünler ile alakalıda faydalı model belgelerimiz mevcuttur. Şuan yeni model olarak Tübitak ve Kosgeb tarafından yürüttüğümüz projelerimizde mevcut. Araştırma ve geliştirme departmanımızın ürünlerimiz üzerinde sürekli olarak geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca doğrusal hareket ürünleri olarak nitelendirdiğimiz tel, iplik, halat, kurdela, zincir, fitil vb. malzemelerin sarımında kullanılan ürünlerimiz de bulunmaktadır. Piyasada vargel olarak anılan söz konusu ürünlerin Türkiye’de ki tek üreticisiyiz. Bizim üretimimizden önceki dönemlerde bu ürünler ülkemizde tamamen ithal olarak kullanılıyordu ve orantılı bir şekilde cari açığımıza olumsuz yönde etki ediyordu.

vargel sarım makinesi

 • Firmanız ve ürünleriniz konusunda yürüttüğünüz TÜBİTAK gibi projeleriniz var mı? Varsa bu çalışmalardan bahsedebilir misiniz?

Şuan Kosgeb ve Tübitak ile beraber yürüttüğümüz Doğaltaş yükleme-boşaltama robotu ve Otomatik Doğaltaş Boy Ebatlama Makinesi ile alakalı birkaç çalışmamız güncel olarak bulunmaktadır. Söz konusu proje ürünlerimiz  dünya standartlarının çok üzerinde çalışmalardır. Özellikle “Otomatik Doğaltaş Boy Ebatlama Makinemiz” tam otomatik özelliği ve dünyada en hassas işleme kapasitesine sahip makine ünvanı ile verim ve tasarruf noktasından eşsiz bir makinedir.

 • Çalışanlarınızın gelişimi konusunda gerçekleştirdiğiniz çalışmalar var mı?

Firma personelimizin gelişimi noktasında çeşitli programlar düzenlemekteyiz. Farklı ihracatçı birlikleri ve kurumlar ile ortak yürüttüğümüz çalışmalar mevcuttur.

 • Firma olarak yurt içi ve yurt dışında düzenlenen fuarlara katılıyor musunuz? Katılıyorsanız fuarların firmanız için öneminden bahseder misiniz?

Sektörümüz ile alakalı İtalyanın Verona şehrinde Marmomacc fuarına senelerdir katılan bir firmayız ve yurdumuzda bu fuara dahil olan ilk Türk firmasıyız. Genel olarak İtalya, Amerika, Kanada, İzmir, Afyon, İstanbul ‘ da düzenlenen fuarlara katılım gerçekleştirmekteyiz.

toksel makina

 • Ürünlerinizin ihracatını yapıyor musunuz? Yapıyorsanız, hangi ürünlerinizin ihracatını gerçekleştiriyorsunuz?

Üretimini yaptığımız tüm makinelerin ihracatını gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz ay katma değeri yüksek iki projemizin ihracatını gerçekleştireceğiz. Doğaltaş ebatlama hattı ve mozaik ebatlama hattı olarak sevk edeceğimiz ürünler, tam otomatiktir ve dünyada kalite, otomasyon ve hassasiyet standartlarında muadili olmayan ürünlerdir.

 • Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz ve firmanızın ihracat potansiyeli hakkında bilgi verir misiniz?

Hemen hemen dünyanın tüm bölgelerinde makinelerimiz bulunmakta. İhracat noktasında ülkemizin sektörümüz ile alakalı lider firmasıyız.

 • Türkiye makine üreticiliği bakımından sizce ne durumda?

Kalite standartlarımızı her daim zirvede tuttuk ve fiyat odaklı bir misyonla hareket etmedik. Bu duruşumuzdan piyasanın en çetin şartlarında dahi ödün vermedik.

Tüm dünyanın tam manasıyla müşteri memnuniyetini sağlayamadığı diğer bir husus ise satış sonrası hizmetler. Firmalar milyon dolarlık yatırımlarına herhangi bir arıza durumunda haftalarca hizmet alamazken, biz bu konuda farkındalık oluşturmak istedik ve satış sonrası hizmetler kadromuzu geliştirdik. Sözde değil realde 7/24 hizmet anlayışını benimsedik ve müşteri memnuniyetini bu noktada üstün tutmayı başardık. Satışını gerçekleştirdiğiniz ürünün satış sonrasında arkasında durabilmek, yurtiçi-yurtdışı ayrımı gözetmeksizin anında servis hizmeti verebilmek tabiki büyük bir ayrıcalık. Biz müşterilerimize bu hizmeti sunabilmenin haklı olarak gururunu ve sevincini yaşamaktayız.

 • Toksel Makine açısından 2015 yılı nasıl geçti ve 2016 yılına dair beklentileriniz nedir?

2015 yılı bizim için önümüzde büyük bir örnek ve tecrübedir. Geçtiğimiz yıl içerisinde edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda 2016 yılının aksiyon planlamasını revize ettik. Ülkemizin çok fazla tasarrufunda olmayan sebeplerden dolayı piyasa şartlarının zor olacağı bir dönemden daha geçeceğimizi öngörebiliyoruz. Biz bu hususla alakalı bir küçülmeye gitmedik, aksine global bazda sıkıntıların yaşandığı bu zor zamanlarda yatırımlarımıza ivme kazandırmanın mantıklı olduğunu öngördük. Üretim kapasitemizi geliştirdik.

 • Sektöre bakıldığında size göre en büyük problem nedir?

Yetişmiş, donanımlı, heyacanlı kadroların gitgide azalması ve insanların-firmaların standart bir çizgide işlerine devam etmek istemeleri. Kalıcı olabilmenin en büyük gerekliliği aslında hedeflere sahip olmak. Hedefsiz yaşayabilir misiniz? Tabiki de hayır. Ne iş yapıyorsanız heyecanla, şevkle ele almalısınız. Hiçbir zaman kendinizi yeterli görmemeniz gerekiyor. İnsanoğlu her yaşında gelişime, öğrenmeye yatkın bir varlık. Bunun hakkını verme noktasında ciddi çaba sarfedebilmeliyiz ve bunu firma geneline, ülke geneline yaymalıyız.

kollu kırma makinesi

 • İleriye yönelik projeleriniz ve gelecek hedeflerinizden bahseder misiniz?

Doğaltaş işleme teknolojileri ile alakalı ithalatın tamamen önüne geçmeyi hedefledik. Bunun için üretim kapasitemizi arttırmanın gerekli olduğunu biliyoruz. Buna istinaden hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz, yatırımlarımız devam etmekte. Kocaeli-Dilovası bölgesinde ciddi bir yatırımımız var ve üretimimizi tamamen Dilovası yerleşkesine kaydırmış bulunmaktayız. İşimize yatırım yapmanın, uluslararası pazarda rekabet edebilme noktasında gerekliliği göz ardı kesinlikle edilemez.

 • Toksel olarak sektörün geleceği hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Firmamız kalite ve müşteri memnuniyeti noktasında uluslararası meslektaşlarının gözünde her zaman ulaşılması güç bir noktada ve ilerisinde. 10 yıllar önce doğaltaş işleme teknolojileri dendiği zaman Avrupa firmaları örnek noktasında baz alınıyordu. Fakat son yıllarda biz bu algıya bir son verdik ve doğaltaş teknolojileri dendiği zaman bir Türk firmasınında uluslararası platformlarda konuşulduğu bir firma olarak hafızılara ve kayıtlara girmesi hususunda başarı gösterdik. Prestij ve markalaşma noktasında epeyce bir yol katettik ve Türkiye’de ilk, dünyada ise ismi anılan ilk 3 firma içerisinde bulunma teveccühünü piyasa firmaları bize sağolsunlar yaşattılar. Hedefimiz bu sektörle alakalı ithalatın tamamen önüne geçmek ve ihracatta zirve yapmak. Bunu başarabilecek kapasiteye sahibiz.

ABOUT THE AUTHORI’m SAMET SAHIN, a sales&marketing traveler, digital man and writer. I want to take risks, meet interesting people, go hard, challenge myself and explore the world

FOLLOW ME

6BeğenenlerBeğen
716TakipçilerTakip Et
21AbonelerAbone

WEATHER

Istanbul
açık
21.7 ° C
23.9 °
18.3 °
78 %
3.1kmh
0 %
Pts
28 °
Sal
29 °
Çar
26 °
Per
27 °
Cum
26 °
- Advertisement -

Nesne Yönelimli Programlama Temelleri

Mehtap Çelik yazdı, 31 Temmuz 2016... Nesne yönelimli programlama, yazılım dünyasında artan ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmiş tekniklerden oluşmaktadır. Bu teknikler sayesinde karmaşık programlar daha düzenli kod...

POPULAR ARTICLES